Szkolny Tydzień Życzliwości i Kultury Osobistej 19-26 kwietnia 2018 r.

W ramach obchodów Szkolnego Tygodnia Życzliwości i Kultury Osobistej odbędą się:

  • zajęcia z wychowawcami klas dotyczące zasad kultury osobistej,
  • konkurs plastyczny dla klas na najlepszy plakat promujący kulturę osobistą i dobre zachowanie,
  • konkurs wiedzy o życzliwości i kulturze osobistej „Familiada – wersja szkolna”,
  • szkolny ranking na najbardziej życzliwego ucznia i uczennicę– swoje głosy możecie oddawać do skrzynki znajdującej się na korytarzu.

Regulamin konkursu dla klas z okazji Szkolnego Tygodnia Życzliwości
i Kultury Osobistej

Zapraszamy wszystkie klasy do udziału w konkursie na plakat klasowy dotyczący kultury osobistej przygotowany dowolną techniką. Plakat zawierać ma hasło promujące życzliwość i kulturę osobistą. Prace należy oddać do dnia 26.04.2018r. (czwartek) do wychowawców klas.

Jury (w składzie: p. K. Wojtania, p. A. Grzywacz i Pani Dyrektor I. Misztela) wyłoni zwycięskie prace w dwóch kategoriach wiekowych:

  • OP i klasy I-III

  • klasy IV-VII

Dla klas, które wygrają w swoich kategoriach przewidziane są upominki – niespodzianki.

Prosimy także o wytypowanie z każdej klasy po dwóch uczniów, którzy wezmą udział w szkolnym specjalnym odcinku Familiady dotyczącym kultury osobistej
i życzliwości, który odbędzie się w dn. 7-10.05.2018 r..

Uczniów OP prosimy natomiast o przygotowanie piosenki/recytacji wiersza o życzliwości, co uświetni podsumowanie Tygodnia Życzliwości i Kultury Osobistej.