Zimowisko KRUS

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników prowadzona przez nas Fundacja Art of Living Polska po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2018 r. dla dzieci rolników.


Zimowisko odbędzie się w dniach 28.01 – 6.02.2018 r. (10 dni) w Centrum Promocji Zdrowia, Taraska 19A, Aleksandrów (ośrodek znajduje się 5 km. od Sulejowa). Wiek dzieci: 8 – 13 lat
Dofinansowanie z FSUSR wynosi 750 zł na jedno dziecko. Dofinansowane mogą zostać tylko dzieci, których choć jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS (lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS), ale co ważne w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie).
Koszt zimowiska wynosi 1700 zł, po uwzględnieniu dotacji do zapłaty pozostaje 950 zł. Dzięki dofinansowaniu z programu Podaruj Wakacje Dzieciom istnieje możliwość dalszego dofinansowania dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, również w 100%. Będziemy bardzo wdzięczni rodzicom, którzy doceniając wartość programu realizowanego w czasie kolonii zimowych, zdecydują się na współfinansowanie pobytu dziecka w kwocie 100 – 300 zł,
w zależności od możliwości finansowych. Środki które zgromadziliśmy w programie Podaruj Wakacje Dzieciom są ograniczone. Dzięki partycypacji rodziców w kosztach kolonii większa ilość dzieci będzie mogła skorzystać z dobrodziejstw programu Art Excel. Kolonie w Centrum Promocji Zdrowia organizujemy od ponad 15 lat. Przez dzieci, rodziców, jak również liczne kontrole oceniane są bardzo wysoko, we wszystkich aspektach (program, opieka, organizacja, atrakcje, itp.). Unikalny program Art Excel dla dzieci w wieku 8-13 lat realizowany w czasie kolonii w Tarasce kształtuje w dzieciach bezcenne umiejętności, takie jak:
 naturalną pewność siebie
 odporność na stres
 poprawę efektywności uczenia się
 łatwość nawiązywania nowych znajomości
 umiejętność pracy w grupie
 odwagę w dążeniu do swoich celów
Dzieci realizują elementy programu poprzez inspirujące ćwiczenia, kreatywną zabawę, przekraczają swoje ograniczenia w przyjaznej i pełnej wsparcia atmosferze, wydobywając i rozwijając swoje talenty. Nie tylko uczą się radzenia sobie z krytyką i presją rówieśników, ale również kształtują w sobie cenne
w dzisiejszym życiu umiejętności liderskie. W czasie kolonii duży nacisk kładziemy na profilaktykę uzależnień, prowadzoną w formie przystępnej dla
dzieci i głęboko zapadającej w pamięci. Nie tylko pokazujemy dzieciom negatywne skutki uzależnień, ale przede wszystkim uczymy jak być silnym, pewnym siebie, kreatywnym młodym człowiekiem, któremu używki nie są potrzebne. Dzieci uczą się również brania odpowiedzialności za siebie i innych, stając się w swoich środowiskach liderami promującymi zdrowy, wolny od uzależnień styl życia.
Więcej informacji nt. programu kolonii:
tel. 44 756 90 18, 509 861 666,
email: kontakt@centrumtaraska.pl
Z poważaniem
Monika Marcula
tel. 604 551 418