Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w roku szk. 2019/2020

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Urszula Apanowicz (kl. I)

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. I

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I

Zajęcia rozwijające – matematyka „Myślę logicznie” dla kl. II-III

Małgorzata Leśniewska (kl. II)

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. II

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. II

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla. Kl. IV-VIII

Agata Drozdek (kl. III)

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. III

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. III

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia rozwijające – przyroda „Mały przyrodnik” dla kl. I-III

Sylwia Żelazko – Bień

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl. IV-V

Zajęcia rozwijające „Młody informatyk” dla kl. IV-VI

Ewelina Podogrocka

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. V

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Koło przyrodniczo-geograficzne – „Znam swój kraj” dla kl. IV-VIII

Ilona Szewczyk

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego dla kl. V – VI

Zajęcia rozwijające – „Rozumiem i umiem się uczyć” dla kl. VI-VIII

Mariola Kotas

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. VII

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia rozwijające kreatywność dla kl. VII-VIII

Jolanta Pawlikowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. VIII, VI

Koło ekologiczne – Edukacja ekologiczna dla kl. IV-VII

Zajęcia rozwijające „Matematyka jest dla mnie” dla kl. IV-V

Anna Laczek

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. IV

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające przedsiębiorczość – „Mały przedsiębiorca’ dla kl. VII-VIII

Kamila Wojtania

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii kl. VII-VIII

Zajęcia rozwijające – „Biologia i chemia od kuchni” dla kl. VII-VIII

Magdalena Marcinkowska

Zajęcia rozwijające – Koło matematyczno-fizyczne dla kl. IV-VIII

Małgorzata Burkin

Zajęcia rewalidacyjne dla ucz. kl. II

Gimnastyka korekcyjna

Renata Sima

Zajęcia terapeutyczne w OP

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Dodaj komentarz