Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w roku szk. 2017/2018

WYKAZ GODZIN POZALEKCYJNYCH ORGANIZOWANYCH W SP

W MILEJOWIE W R. SZKOLNYM 2017/2018

( w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

lp

Nazwisko i imię

nauczyciela

Nazwa zajęć

klasa

Dzień tygodnia

godzina

1.

Apanowicz

Urszula

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się języka polskiego w kl.II..

Zajęcia rozwijające – Gry i zabawy matematyczne.

Kl. II

Kl. II-III

wtorek

czwartek

12:30-12:20

12:35-13:20

2.

Drozdek

Agata

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się języka polskiego w kl. I.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się matematyki w kl. I.

Kl. I

Kl. I

środa

piątek

12:35-13:20

11:40-12:25

3.

Leśniewska

Małgorzata

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się języka polskiego w kl. III.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się matematyki w kl. II-III.

Kl. III

Kl. II-III

wtorek

piątek

11:40-12:25

11:40-12:25

4.

Kotas

Mariola

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się jęz. polskiego w kl. V.

Zajęcia rozwijające-koło rekreacyjno-sportowe.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci młodszych .

Kl. V

Kl. IV-VII

Kl. I-III

piątek

środa

poniedziałek

14:15-13;25-

14:10-15:00

11:40-12:25

5.

Laczek

Anna

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się jęz. angielskiego.

Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego.

Koło literacko czytelnicze

Kl. V-VII

Kl. VI-VII

Kl. IV-V,

II-III

piątek

czwartek

środa

poniedziałek

14:15-15:00

14:15-15:00

12:35-13:20

12:35-13:20

6.

Pawlikowska

Jolanta

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się matematyki.

Zajęcia rozwijające-Koło matematyczne.

Koło ekologiczne

Kl. V-VI

Kl. VI-VII

Kl. V-VII

czwartek

wtorek

wtorek

12:35-13:20

14:15-15:00

14:15-15:00

7.

Ilona

Szewczyk

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się czytania i pisani w kl. IV.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się czytania i pisania w kl. VI.

Kl. IV

Kl. VI

czwartek

poniedziałek

12:35-13:20

13:25-14:10

8.

Renata

Sima

Zajęcia wspomagające uczniów OP

OP

wtorek

9.

Kamila Wojtania

Zajęcia usprawniające grafomotorykę uczniów

Kl. I-III

poniedziałek

piątek

12:35-13:20

12:35-13:20

10.

Podogrocka Ewelina

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się jęz. angielskiego.

Kl. IV

poniedziałek

12:35-13:20

11.

Głowacki

Przemysław

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się matematyki.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się matematyki i fizyki.

Kl. VII

Kl. IV, VII

piątek

piątek

14:15-15:00

12:35-13:20

12.

Misztela

Iwona

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się jęz. polskiego.

Kl. VII

poniedziałek

14:15-15:00

Dodaj komentarz