Czym dziecko żyje, tego się uczy!

•  Jeżeli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.

•  Jeżeli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.

•  Jeżeli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.

•  Jeżeli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.

•  Jeżeli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.

•  Jeżeli dziecko żyje w atmosferze bezpieczeństwa i zachęty, uczy się ufności.

•  Jeżeli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.

•  Jeżeli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.

•  Jeżeli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.

•  Jeżeli dziecko żyje w klimacie akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.

 

Autor nieznany, Los Angeles, 1991 r.

Dodaj komentarz