Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.09.2020 r. – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 23-31.12.2020 r. – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

01 – 14.02.2021 r. – FERIE ZIMOWE

01 – 06. 04.2021 r. – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

25, 26 i 27.05. 2021 r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

25.06.2021 r. – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne placówki, ustanawia w r. szkolnym 2020/2021 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

  1. 2 listopada 2020
  2. 21-22 grudnia (2 dni przed świętami)
  3. 4 czerwca (dzień po Bożym Ciele)
  4. 2 czerwca 2021 r. (środa Dzień Rodziny)
  5. 3 dni na egzamin ósmoklasisty -25-27.05.2021

Dodaj komentarz