Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021 r. – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

23-31.12.2021 r. – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

14-27.02.2022 r. – FERIE ZIMOWE

14-19. 04.2022 r. – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

24-26.05. 2022 r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

24.06.2022 r. – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne placówki, ustanawia w r. szkolnym 2021/2022 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

15 października 2021 (po DEN)

12 listopada 2021 (po Święcie Niepodległości)

2 maja 2022 ( przed Świętem Konstytucji 3 Maja)

3 czerwca 2022 (środa Dzień Rodziny)

17 czerwca 2022 (dzień po Bożym Ciele)

24-26.05.2022 (3 dni na egzamin ósmoklasisty)

Dodaj komentarz