Złote myśli związane z książką


Złote myśli związane z książką

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.

J.V. des Barreaux

Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.

M. Dąbrowska

Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje.

T. Bernard

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.

M.Gogol

Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.

T.Carlye

Są książki, które się  czyta. Są książki, które się pochłania. Są książki, które pochłaniają czytającego.

M.Pruszkowska

Cóż może być  bardziej cennego od codziennych spotkań z mądrymi książkami.

L.Tołstoj

Wszystkie książki mówią.

J.Parandowski

Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca, a dom, w którym jej nie ma – to czarny kryminał.

K.Makuszyński

Książka jest klapą  do wentylacji umysłu.

S.Wróblewski

Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania.

I.Krasicki

Każdy z nas zna książkę  jako pocieszycielkę w smutku, towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie – to jej triumf.

E.Orzeszkowa

Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju.

J.Parandowski

Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.

A.Żółkowski

Są książki piękne jak kwiaty – i są książki pełne dojrzałości jak owoce.

M.Jastrun

Z książek wyrzuconych na wysypiska las nie wyrośnie.

E.Grabosz

Czytanie – oto najlepszy sposób uczenia się.

A.Puszkin

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.

Monteskiusz

Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać.

H.Łochocka

Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi.

J.Kasprowicz

Kto czyta książki, żyje podwójnie.

Umberto Eco

Kto czyta ma piękne sny.

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość.

M.Gorman

Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.

A.F.Modrzewski

Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś.

J.Iwaszkiewicz

Dodaj komentarz