Patron Szkoły

ppłk dypl. STANISŁAW SIENKIEWICZ

dowódca 76 pułku piechoty im. Ludwika Narbutta

Podpułkownik dyplomowany Stanisław Sienkiewicz urodził się 25 sierpnia 1895r. w Kamionce w powiecie baranowickim.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Baranowiczach, przeniósł się do rodziny w Warszawie, by kontynuować naukę w średniej szkole polskiej, którą ukończył w 1913r.

W czasie nauki w gimnazjum związał się z ruchem niepodległościowym, stając w pierwszym szeregu tajnego skautingu polskiego, który powstał na ziemiach polskich w „Kongresówce” /Piotrkowie Tryb., Łodzi, Warszawie oraz innych miastach/.

Latem 1913r. udało się maturzyście ST. Sienkiewiczowi znaleźć na terenie Galicji we Lwowie, skąd jako jeden z pierwszych delegowanych z „Kongresówki” ukończył wojskowy kurs instruktorski w stopniu plutonowego. Podczas kursu nawiązał kontakt z organizacją Drużyn Strzeleckich pod komendą Józefa Piłsudskiego, stając się emisariuszem tej tajnej organizacji na terenie „Kongresówki”.

W 1914r. wrócił do Warszawy i został powołany do wojska rosyjskiego oraz zakwalifikowany do Szkoły Ooficerskiej w Piotrogrodzie, którą ukończył w stopniu porucznika. Wkrótce przydzielono go do Grenadjowskiego Pułku Piechoty w Piotrogrodzie, w którym walczył na ziemiach polskich pod zaborem austriackim.

W czasie tych walk młody oficer Sienkiewicz odznaczył się odwagą i walecznością, za co został odznaczony Krzyżem V Klasy św. Jerzego.

W walkach tych był kilkakrotnie ranny, co umożliwiło mu wstąpienie do Pierwszego Korpusu Wschodniego Wojsk Polskich pod dowództwem gen. Dowbór-Muśnickiego.

W ramach tego Korpusu brał udział w pracach Sztabu, który formował jednostki piechoty składające się z Polaków w Rosji, byłych żołnierzy rosyjskich i licznie zgłaszających się ochotników – wysiedleńców polskich i mieszkańców kresowych.

Po rozwiązaniu Korpusu Stanisław Sienkiewicz przedostał się na tereny polskie i został przyjęty do Polskiej Siły Zbrojnej, a następnie przydzielony do Sztabu w Modlinie.

Kiedy Józef Piłsudski objął funkcję Naczelnika Polski Niepodległej Sienkiewicz w stopniu kapitana został przydzielony do 34 pułku piechoty jako dowódca I Batalionu, w którym przebył wszystkie operacje wojenne w latach 1918-1920.

Po wojnie polsko-rosyjskiej wstąpił do Wyższej Szkoły Wojennej, którą ukończył w 1924r. i jako Oficer Sztabu Generalnego w stopniu majora pełnił różne funkcje, m.in. był Szefem Sztabu 30 Dywizji Piechoty w Kobryniu, a następnie zastępcą dowódcy 69 pułku piechoty w Gnieźnie w stopniu podpułkownika dyplomowanego.

W 1935r. w Warszawie ponownie został przeniesiony do Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych w Warszawie.

Wiosną 1939r. został odkomenderowany do 29 Dywizji Piechoty w Grodnie, gdzie w lipcu tego roku objął dowództwo 76 pułku piechoty, z którym 1 września 1939r. wyruszył na front zachodni w składzie armii odwodowej „Prusy”.

W pierwszych dniach września 1939r. pułk ten przybył w rejon Skierniewice – Koluszki, skąd już w czasie działań wojennych, pod ciągłym nalotem lotnictwa niemieckiego, w dn. 3-5 września dotarł w rejon Sulejów – Piotrków – Milejów, otrzymując zadanie obrony „Szosy Piotrkowskiej”, po której parły na Warszawę hitlerowskie jednostki pancerne.

W dn. 5 i 6 września 1939r. 76 pułk piechoty w czasie marszu i formowania obrony drugiej linii oporu pod Piotrkowem, stoczył bitwę z I Niemiecką Dywizją Pancerną gen. Szmidta na polach wsi Longinówka i Milejowie, w której zostały rozbite bohatersko walczące dwa polskie bataliony.

Zginął wówczas na polu chwały dowódca ppłk dypl. Stanisław Sienkiewicz.

Był nie tylko wykwalifikowanym oficerem sztabowym, ale i wybitnie odważnym oficerem liniowym, który szedł w pierwszej linii do boju, dając przykład swym zachowaniem.

Taki był ppłk dypl. St. Sienkiewicz – kawaler wielu odznaczeń wojennych z okresu walk o niepodległość Polski, m.in. Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Walecznych, Złotego Krzyża Zasługi i wielu medali za wojnę i służbę w odrodzonym Wojsku Polskim.

Mogiła ppłk. ST. Sienkiewicza znajduje się na cmentarzu w Milejowie, gdzie spoczywa wraz z 631 żołnierzami 76 pułku piechoty.

Dodaj komentarz