Przydział wychowawstw i innych zadań nauczycieli 2018/2019

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Oddział Przedszkolny – Renata Sima

Kl. I – Małgorzata Leśniewska, sala nr 11 (świetlica)

Kl. II – Agata Drozdek sala nr 2

Kl. III – Urszula Apanowicz sala nr 1

Kl. IV – Ewelina Podogrocka sala nr 7

Kl. V – Ilona Szewczyk sala nr 3

Kl. VI – Mariola Kotas sala nr 5

Kl. VII – Jolanta Pawlikowska sala nr 6

Kl. VIII – Anna Laczek sala nr 4

II Opieka nad organizacjami szkolnymi i innymi zadaniami

  1. Samorząd Szkolny – Urszula Apanowicz , Anna Laczek (wybór uczniów)

  2. Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” – Urszula Apanowicz, Anna Laczek

  3. Oświata Zdrowotna – Anna Grzywacz

  4. Biblioteka Szkolna – Anna Laczek

  5. Pedagog Szkolny – Kamila Socik

  6. Społeczny Inspektor Pracy – Renata Sima

Zespoły przedmiotowo – badawcze i do spraw ewaluacji:

Zespół I Urszula Apanowicz – lider

Agata Drozdek, Małgorzata Leśniewska, Renata Sima, Kamila Socik, Iwona Kaleta, Anna Grzywacz

Zespół II Mariola Kotas – lider

Jolanta Pawlikowska, Anna Laczek, Ewelina Podogrocka, Sylwia Żelazko-Bień, Magdalena Marcinkowska, Marta Ryba

Zespół Wychowawczy Agata Drozdek – lider

Urszula Apanowicz, Małgorzata Leśniewska, Renata Sima, Mariola Kotas, Jolanta Pawlikowska, Anna Laczek, Ilona Szewczyk,  Ewelina Podogrocka, Kamila Socik

Zespół humanistyczny Ilona Szewczyk – lider

Mariola Kotas,  Anna Grzywacz, Dariusz Głowacki, Iwona Kaleta

Zespół matematyczno-przyrodniczy Jolanta Pawlikowska – lider

Sylwia Bień, Kamila Socik, Magdalena Marcinkowska

Zespół języków obcych Anna Laczek – lider

Ewelina Podogrocka, Marta Ryba

Zespół edukacji wczesnoszkolnej Renata Sima – lider

Urszula Apanowicz, Agata Drozdek, Małgorzata Leśniewska

Dodaj komentarz