Przydział wychowawstw i innych zadań nauczycieli 2021/2022

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

OP – mgr Renata Sima sala nr 8

Kl. I – mgr Małgorzata Leśniewska sala nr 1

KL. II – mgr Agata Drozdek sala nr 2

Kl. III – mgr Urszula Apanowicz sala nr 9

Kl. IV – mgr inż. Jolanta Pawlikowska sala nr 7 (komputerowa)

Kl. V – mgr Anna Laczek – sala nr 4

Kl. VI – mgr Sylwia Żelazko-Bień sala nr 3

Kl. VII – mgr Mariola Kotas sala nr 6

Kl. VIII – mgr Ilona Szewczyk sala nr 5

Opieka nad organizacjami szkolnymi i innymi zadaniami

Samorząd Szkolny – (wybór uczniów) – Małgorzata Burkin, Iwona Kaleta

Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” – Urszula Apanowicz, Anna Laczek

Oświata Zdrowotna – Małgorzata Burkin

Biblioteka Szkolna – Anna Laczek

Pedagog Szkolny – Małgorzata Burkin

Społeczny Inspektor Pracy – Renata Sima

Odwóz i dowóz uczniów – Sylwester Bińczyk

Opieka nad sztandarem – Ilona Szewczyk, kl. VIII

 

Zespół Wychowawczy

Agata Drozdek – lider

Małgorzata Burkin

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Renata Sima

Mariola Kotas

Jolanta Pawlikowska

Edyta Michalak

Ilona Szewczyk

Magdalena Ostrowska- Anflik

Sylwia Żelazko-Bień

Zespół oświatowy

Ilona Szewczyk – lider

Magdalena Ostrowska-Anflik

Renata Sima

Małgorzata Leśniewska

 

Zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Urszula Apanowicz

Agata Drozdek

Dariusz Głowacki

Anna Laczek

Małgorzata Leśniewska

Mariola Kotas

Renata Sima

Edyta Michalak

Jolanta Pawlikowska

Ilona Szewczyk

Małgorzata Burkin

Magdalena Ostrowska-Anflik

Agnieszka Ziemska

Marta Ryba

Iwona Misztela

Magdalena Marcinkowska

Iwona Kaleta

 

Zespoły przedmiotowe

Zespół humanistyczny:

Ilona Szewczyk – lider

Mariola Kotas

Dariusz Głowacki

Edyta Michalak

Iwona Kaleta

 

Zespół matematyczno-przyrodniczy:

Jolanta Pawlikowska – lider

Agnieszka Ziemska

Sylwia Żelazko-Bień

Magdalena Marcinkowska

 

Zespół językowy:

Anna Laczek – lider

Marta Ryba

Magdalena Ostrowska-Anflik

 

Zespół edukacji wczesnoszkolnej:

Renata Sima – lider

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Agata Drozdek

 

Zespół do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej:

Pedagog szkoły (p. M. Burkin) i wszyscy nauczyciele

 

Dodaj komentarz