Przydział wychowawstw i innych zadań nauczycieli 2020/2021

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OP – p. Renata Sima

 1. KL. I – p. Agata Drozdek s. nr 2
 2. Kl. II – p. Urszula Apanowicz s. nr 1
 3. Kl. III – p. Małgorzata Leśniewska s. nr 9
 4. Kl. IV – p. Anna Laczek – s. nr 7 (komputerowa)
 5. Kl. V – p. Sylwia Żelazko-Bień s. nr 3
 6. Kl. VI – p. Ewelina Podogrocka s. nr 6
 7. Kl. VII – p. Ilona Szewczyk s. nr 4
 8. Kl. VIII – p. Mariola Kotas s. nr 5

 Opieka nad organizacjami szkolnymi i innymi zadaniami

 1. Samorząd Szkolny –  (wybór uczniów)

 2. Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” – Urszula Apanowicz, Anna Laczek

 3. Oświata Zdrowotna – Małgorzata Burkin

 4. Biblioteka Szkolna – Anna Laczek

 5. Pedagog Szkolny – Małgorzata Burkin

 6. Społeczny Inspektor Pracy – Renata Sima

 7. Odwóz i dowóz uczniów Sylwester Bińczyk

 8. Opieka nad sztandarem Kl. VIII i p. Mariola Kotas

Zespoły przedmiotowo – badawcze i do spraw ewaluacji w roku szkolnym 2019/2020 będą pracowały w następujących składach:

Zespół I

Urszula Apanowicz – lider

Agata Drozdek

Małgorzata Leśniewska

Renata Sima

Ewelina Podogrocka

Iwona Kaleta

Aldona Szyl

Małgorzata Burkin

Agnieszka Ziemska

Zespół II

Mariola Kotas – lider

Ilona Szewczyk

Jolanta Pawlikowska

Anna Laczek

Dariusz Głowacki

Katarzyna Kudrzycka

Sylwia Żelazko-Bień

Magdalena Marcinkowska

Marta Ryba

Zespół Wychowawczy

Agata Drozdek – lider

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Renata Sima

Mariola Kotas

Jolanta Pawlikowska

Ewelina Podogrocka

Ilona Szewczyk

Katarzyna Kudrzycka

Sylwia Żelazko-Bień

Zespół oświatowy

Ilona Szewczyk – lider

Katarzyna Kudrzycka

Renata Sima

Małgorzata Leśniewska

Zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Urszula Apanowicz

Agata Drozdek

Magdalena Fikus

Dariusz Głowacki

Anna Laczek

Małgorzata Leśniewska

Mariola Kotas

Renata Sima

Ewelina Podogrocka

Jolanta Pawlikowska

Ilona Szewczyk

Małgorzata Burkin

Katarzyna Kudrzycka

Agnieszka Ziemska

Marta Ryba

Iwona Misztela

Magdalena Marcinkowska

Iwona Kaleta

Zespoły przedmiotowe

Zespół humanistyczny;

Ilona Szewczyk – lider

Mariola Kotas

Dariusz głowacki

Aldona Szyl

Iwona Kaleta

Zespół matematyczno-przyrodniczy

Jolanta Pawlikowska – lider

Agnieszka Ziemska

Małgorzata Burkin

Magdalena Marcinkowska

Zespół językowy

Anna Laczek – lider

Marta Ryba

Ewelina Pdogrocka

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

Renata Sima – lider

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Agata Drozdek

Zespół do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej:

Pedagog szkoły (p. M. Burkin) i wszyscy nauczyciele

Dodaj komentarz