Przydział wychowawstw i innych zadań nauczycieli 2019/2020

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Oddział Przedszkolny – Renata Sima

Kl. I – Urszula Apanowicz, sala nr 1

Kl. II – Małgorzata Leśniewska, sala nr 9 (świetlica)

Kl. III – Agata Drozdek, sala nr 2

Kl. IV – Sylwia Żelazko – Bień, sala nr 3

Kl. V – Ewelina Podogrocka, sala nr 7

Kl. VI – Ilona Szewczyk, sala nr 4

Kl. VII – Mariola Kotas, sala nr 5

Kl. VIII – Jolanta Pawlikowska, sala nr 6

 Opieka nad organizacjami szkolnymi i innymi zadaniami

  1. Samorząd Szkolny – Urszula Apanowicz, Anna Laczek (wybór uczniów)

  2. Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” – Urszula Apanowicz, Anna Laczek

  3. Oświata Zdrowotna – Małgorzata Burkin

  4. Biblioteka Szkolna – Anna Laczek

  5. Pedagog Szkolny – Kamila Wojtania

  6. Społeczny Inspektor Pracy – Renata Sima

  7. Odwóz i dowóz uczniów Kamila Wojtania, Małgorzata Burkin, Iwona Kaleta

  8. Opieka nad sztandarem Kl. VIII i p. Jolanta Pawlikowska

Zespoły przedmiotowo – badawcze i do spraw ewaluacji:

Zespoły przedmiotowe:

Zespół humanistyczny:

Ilona Szewczyk – lider

Mariola Kotas

Dariusz Głowacki

Aldona Szyl

Iwona Kaleta

Zespół matematyczno-przyrodniczy:

Jolanta Pawlikowska – lider

Kamila Wojtania

Małgorzata Burkin

Magdalena Marcinkowska

Zespół językowy:

Anna Laczek – lider

Marta Ryba

Ewelina Pdogrocka

Zespół edukacji wczesnoszkolnej:

Renata Sima – lider

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Agata Drozdek

Ww. zespoły działają cały rok szkolny. Działalność utrzymują dotychczasowe zespoły badawcze i do spraw ewaluacji, zespół wychowawczy, wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli:

Urszula Apanowicz

Agata Drozdek

Dariusz Głowacki

Anna Laczek

Małgorzata Leśniewska

Mariola Kotas

Renata Sima

Ewelina Podogrocka

Jolanta Pawlikowska

Ilona Szewczyk

Małgorzata Burkin

Kamila Wojtania

Marta Ryba

Iwona Misztela

Magdalena Marcinkowska

Iwona Kaleta

Aldona Szyl

Mariola Smerczek

Sylwia Żelazko – Bień

Zespół badawczy i do spraw ewaluacji nr I

Urszula Apanowicz – lider

Agata Drozdek

Małgorzata Leśniewska

Renata Sima

Ewelina Podogrocka

Iwona Kaleta

Aldona Szyl

Małgorzata Burkin

Zespół badawczy i do spraw ewaluacji nr II

Mariola Kotas – lider

Ilona Szewczyk

Jolanta Pawlikowska

Anna Laczek

Dariusz Głowacki

Kamila Wojtania

Sylwia Żelazko-Bień

Magdalena Marcinkowska

Marta Ryba

Zespół Wychowawczy:

Agata Drozdek – lider

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Renata Sima

Mariola Kotas

Jolanta Pawlikowska

Ewelina Podogrocka

Ilona Szewczyk

Kamila Wojtania

Sylwia Żelazko-Bień

Zespół Oświatowy:

Ilona Szewczyk – lider

Kamila Wojtania

Renata Sima

Małgorzata Leśniewska

Zespół do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej:

Pedagog szkoły (p. K. Wojtania) i wszyscy nauczyciele

Dodaj komentarz